Staphylococcus aureus בגרון: תסמינים וטיפול

סטפילוקוקוס בגרון הוא הנוכחות בקרום הרירי של חיידק הלוע או הגרון שיכול לגרום לתהליך זיהומי-דלקתי. חיידק יכול להתקיים שם כמיקרופלורה פתוגנית מותנית, כלומר מבלי לגרום למחלה, אך יכול לגרום לתגובה דלקתית. Staphylococcus aureus נחשב למסוכן ביותר, מכיוון שהוא לעתים קרובות יותר מאשר מינים אחרים (אפידרמיס וספרופיטיס) הגורמים למחלה והיא האגרסיבית ביותר.

סינוסיטיס כרונית - תסמינים וטיפול אצל מבוגרים

סינוסיטיס כרונית בעולם המודרני הופכת נפוצה יותר ויותר. מאפיין ייחודי של צורה זו של המחלה הוא שהתהליך הדלקתי מתפתח ונמשך יותר מחודשיים. כשלעצמו, סינוסיטיס הוא דלקת בסינוסים הנמצאים בעובי הכנף של הלסת העליונה. תסמיני סינוסיטיס כרוניים וטיפול בהם אנו מחשיבים עשויים להתפתח מהצורה החריפה של המחלה, אם לא ניתן טיפול מספיק לטיפול.

שבץ מוחי איסכמי

שבץ מוחי איסכמי הוא אוטם מוחי, הוא מתפתח עם ירידה משמעותית בזרימת הדם המוחית. בין המחלות המובילות להתפתחות אוטם מוחי, המקום הראשון תופס טרשת עורקים, המשפיע על כלי המוח הגדולים בצוואר או בכלי תוך גולגולתי, או בשניהם.

לחץ 100 עד 100 - מה זה אומר?

הלחץ של 100 עד 100 - נתון זה עשוי להיות הספורטאי, ואדם שמתאמן ללא הרף בחדר הכושר, עוסק בכושר. לרוב לחץ כזה וזה שקשה לעבוד פיזית. במקרה זה, אינדיקטורים כאלה לקטגוריות אלה של הנורמה. נהגו לשקול כי הלחץ התחתון אינו ממלא תפקיד מיוחד אם המחוון העליון תקין.